2014. évi rendes közgyűlés

Megosztás

A MESZ 2014. évi rendes közgyűlése

2014. május 20.

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége az alapszabály 12§ (2) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a MESZ közgyűlését 2014. május 20 -án (kedd) 15:00 órára hívja össze.

Helyszín: Magyar Sport Háza I. emeleti konferencia terem

(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

A MESZ elnöksége az alapszabály 15§ (1) pontja alapján a Közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot teszi: 

                napirend előtti köszöntések/megemlékezések/díjátadások

  1. az elnökség 2013. évi szakmai és a Számviteli Törvény szerinti pénzügyi beszámolója,a mérleg és a 2013. évi közhasznúsági melléklet elfogadása
  1. a felügyelő bizottság írásbeli beszámolójának elfogadása
  2. a MESZ szakbizottságainak írásbeli beszámolói
  3. felügyelő bizottsági tag megválasztása
  4. a sportág stratégiai fejlesztési koncepció módosítása, megújítása
  5. az alapszabály módosítása
  6. az éves tagdíj mértékének megállapítása
  7. hitelfelvétel megerősítése
  8. a 2014.évi pénzügyi és szakmai terv elfogadása

Felhívjuk a Tagszervezetek szíves figyelmét a közgyűlésen való részvételt az alapszabály vonatkozó részleteire. (Magyar Evezős Szövetség Alapszabálya VII. 12.§-19.§).

Emlékeztetjük a Tisztelt Tagszervezeteinket, hogy legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig minden Tagszervezetnek be kell jelenteni azt a személyt (azokat a személyeket), aki (akik) a  Tagszervezet nevében a képviseleti jogot gyakorolják. A képviseletre vonatkozó jogosultságot a nyilvántartó bíróság által kiadott eredeti kivonatottal kell igazolni. A bírósági kivonat a közgyűlés napjától számítva nem lehet 90 napnál régebbi keltezésű. Amennyiben nem a bírósági kivonaton képviseletre jogosult személy kívánja személyesen gyakorolni a közgyűlésen a Tagszervezet képviseleti jogát, akkor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell a közgyűlésre vonatkozó képviseleti jogosultságot igazolni.A meghatalmazást, amely nem lehet 90 napnál régebbi keltezésű, a mandátumvizsgáló bizottságnak a közgyűlés megkezdése előtt szíveskedjenek leadni. A meghatalmazást a bírósági kivonat szerinti képviseletre jogosult személy (személyek) aláírásával fogadja el a bizottság.

Minden képviseleti joggal rendelkező személy egy, nem átruházható szavazati joggal rendelkezik.

Több képviseleti jogosultságra kiállított meghatalmazás esetén, mint amennyi képviselő állítási joga a sportszervezetnek van, az alapszabály 13§ (4) pontját kell alkalmazni.A MESZ elnöksége az alapszabály 18§ (4) pontja alapján eljárva a felügyelő bizottsági tag választásához jelölő bizottságot választott. A jelölő bizottság tagjaival és a jelölésre vonatokozó eljárásról a MESZ minden tagszervezete számára tájékoztatás küldött 2014. 04. hó 03. napján. Kérjük, aki nem kapott tájékoztatást, jelezze a MESZ iroda titkárságán (tel: 1/460 6856).

Felhívjuk a Tagszervezetek szíves figyelmét, hogy az alapszabály szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van (Alapszabály 14§ (1)). Ha a közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után nem minősül határozatképesnek, egy óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes (Alapszabály 14.§ (2)).

A megismételt közgyűlés időpontja: 2014. május 20. 16:00 óra

A megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik az eredeti közgyűlés helyszínével és az eredeti közgyűlés napirendjével.

A költségtakarékosság és a környezetvédelem jegyében a közgyűlési anyagok kizárólag elektronikus úton kerülnek kiküldésre, illetőleg elhelyezésre kerülnek a MESZ hivatalos honlapján: http://www.hunrowing.hu/2014evi-rendes-kozgyules

Kérjük, aki nem adta le email címét, vagy megváltozott, jelezze a MESZ iroda titkárságán (tel: 1/460 6856).

Szíves megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Budapest, 2014. április 17.

dr. Regényi Tamás elnök
A Magyar Evezős Szövetség
elnöksége képviseletében

Letölthető közgyűlési anyagok:

CsatolmányMéret
PDF icon Egyszerűsített éves beszámoló 201388.51 KB
PDF icon Beszámoló 20131.15 MB
PDF icon Elnökségi határozatok tára 2013928.17 KB
PDF icon MESZ kiegészítő melléklet 201371.78 KB
PDF icon MESZ Közhasznúsági jelentés 2013. év91.39 KB
PDF icon Felügyelő Bizottság éves jelentése 2013240.42 KB
PDF icon MESZ Költségvetés 2013 terv-tény331.82 KB
PDF icon Éves szakmai beszámoló 2013 – felnőtt119.92 KB
PDF icon Éves szakmai beszámoló 2013 – UP154.6 KB
PDF icon Szakbizottságok beszámolói.pdf674.25 KB
PDF icon Versenybíró bizottság beszámolója 2013156.5 KB
PDF icon Tájékoztatás – MESZ Tagszervezetek 2013-09-18145.09 KB
PDF icon MESZ költségvetés módosítás 2013 szept 271.32 MB
PDF icon Előterjesztés – Sportági stratégiai koncepció 2014814.43 KB
PDF icon Előterjesztés -2014. évi tagdíj mértékének megállapítására592.99 KB
PDF icon Előterjesztés – Pénzügyi terv 2014. év59.62 KB
PDF icon Előterjesztés – Költségvetés tervezet 2014. év szöveges1.37 MB
PDF icon Éves szakmai program 2014.év – felnőtt555.32 KB
PDF icon Éves szakmai program 2014.év – UP831.16 KB
PDF icon Éves szakmai program 2014. év – para-evezés307.97 KB
PDF icon VB beszámoló 201366.18 KB
PDF icon U23VB beszámoló 201385.86 KB
PDF icon EB beszámoló 201381.95 KB
PDF icon Universiade beszámoló 201347.67 KB
PDF icon Szakági beszámoló – ks váltott evezős szakág 201377.91 KB
PDF icon Szakági beszámoló – paraevezős szakág 2013110.23 KB
PDF icon Szakági beszámoló – ks párevezős szakág 201323.9 KB
PDF icon Szakbizottságok 2013. évi határozatai407.1 KB
PDF icon Versenybíró bizottság 2013. évi határozatai60.35 KB