Hagyományörző Bizottság

2002 tavaszán Kammermayer Oszkár sporttárs kezdeményezte és szorgalmazta, hogy a kallódó emlékek begyűjtésével, a lappangó emlékek felkutatásával rakjuk le a magyar evezős gyűjtemény alapjait. Dávid Imre főtitkár úr nemcsak a MESZ elvi támogatásáról biztosította a kezdeményezést, hanem egy külön helyiséget bocsátott rendelkezésünkre az Agroinvest székházában, ahol biztonságban, megfelelő körülmények között őrizhetjük az összegyűjtött anyagot.

A csendben folyó gyűjtőmunkát 2005 végén két nagyon fontos segítség érte. Ősszel a MESZ felkérésére 2005. október 17-én Bohnné Rakitay Zsuzsa, Kammermayer Oszkár, Kisfaludi Júlia, Ribáryné Pál Katalin, Szántóné dr. Domonkos Anna, Wagner Mihály és Zsitnik Béla megalakították a Hagyományőrző Bizottságot. Célunk, hogy patinás sportágunk múltjának szeretetét, ismeretét, hagyományaink felkutatásának, felélesztésének fontosságát széles körben terjesszük; a tárgyi és szellemi emlékek megóvására, gyűjtésére inspiráljuk egykori és jelenlegi sportolóinkat.

Az év végén pedig de jure is létrejött sportágunk gyűjteménye. Az Elnökség 2005. december 21-i ülésén határozatot hozott a Magyar Evezős Szövetség Gyűjteménye létrehozásáról. Ez tehát mindenki számára nyilvánvalóvá teszi, hogy a Gyűjteménybe kerülő tárgyak, dokumentumok a MESZ tulajdonát képezik.

Továbbra is kérjük a sporttársakat, hogy ha birtokában vannak bármilyen, a magyar evezős sportot érintő tárgynak, dokumentumnak, nyomtatványnak, hang- vagy képfelvételnek, vagy egykori sportolók, edzők, sportvezetők elérhetőségével (cím, telefonszám) segítségünkre tudnak lenni, jelezzék ezt számunkra. Örömmel vesszük azt is, ha valaki szeretne bekapcsolódni a Hagyományőrző Bizottság munkájába. (A tagok neve és elérhetősége a honlap MESZ\Bizottságok útvonalon érhető el.)

Taxonomy upgrade extras: