Egy csaknem 110 évvel ezelőtti vízi túra emlékei

Gyűjteményünk ismét Kammermayer Oszkár jóvoltából páratlan értékkel gyarapodott!
A Neptun budapesti Evezős Egylet hat tagja 1898 augusztusában 11 napos evezős túrát tett. Napi átlagban 8,5 órai evezéssel 91 km-t haladtak, a teljes 957 km-nyi távolságot összesen 89 órai evezéssel tették meg. Az út folyamán készített 25 db, kartonra kasírozott eredeti fényképfelvétel önmagában, mint fotó is muzeális kincs! Sportágtörténetünk emlékeinek gyűjtésében, megőrzésében kétszeresen is az. Különösen, hogy hozzáférhető és összevethető vele az útleírás!
Az Egylet 1898. évi jelentésének 7-23. oldalain Dáni Nándor Ulmtól Budapestig címmel számolt be a 11 napról.
Az alábbiakban közzéteszek néhányat a majdnem 110 éves fényképek közül, melléjük idézve Dáni Nándor vonatkozó szavait. Élvezetes virtuális utazás!

"Idén már a tél folyamán állt össze két csapat, a mely fuzionálva Joób Aladár, dr. Rose Henrik, Grüner Tivadar, Dáni Nándor, Koós Jenő, dr. Liedemann Frigyes és Schuleck Jánosból alakult meg végleg. Az utóbbi három idei evezős, Schuleck Jánost plane egy ily kirándulás gyönyörei tették, közvetlenül a kirándulás előtt, evezőssé."

"...azt határoztuk, hogy egy fix üléses széles hajóban s egy kormányos double-scullban indulunk, a két hajó legénységét naponként váltva. Így esett a választás a "Felhő" nevű Piva egyleti szolgánk által tölgyfából épített pair oar-evezős belvillás vitorlás hajóra s "Emma" nevű James-féle kormányos külvillás double-scullre."

"A hatalmas fényképező készülék Schuleck barátunk szakértő kezei között működött sok sikerült képével maradandó kedves emléket szerezve az út egész folyamáról."

1. kép
"Míg Budapesten szomorú csöpögő esőben indultunk s Bécsben az ottani környéken volt hóesés miatt szellős dressünkben majd meg fagytunk, Salzburgban kisütött a derék nap s éltető melegével táplált azóta folyton, néha ugyan kissé tulságosan is."

2. kép
"A szép kis város [Ulm] legrégibb utczáján mentünk keresztül, mely egyik nevezetessége. A Blau hegyi patak mindkét partján czölöpökre épült ó német utczácska csúcsos tetejű, sok ablakos fa házaival, kiugró s a víz fölé épült balkónjaival eredeti látványt nyújt s méltán nevezik az ulmiak "Blau-Venedignek"."

3., 4., 5. kép
"A kissé hosszúra nyult table-d'hote után, mely izetlen ételeivel nem előnyösen reprezentálta a német konyhát, lesiettünk a csolnakdához s a hajókat felszerelve útra készen állottunk.
Ulmi sporttársainknak köszönetet mondva szives vendégszeretetükért melyben egész ottlétünk alatt részesítettek, Grüner barátunk tolmácsoló szavai kiséretében, barátságunk külső jeléül lobogót cseréltünk s 3 óra tájban vizre szállottunk.
Szokatlan érzés volt a kristálytiszta vizű folyón evezni, melynek fenekéről minden egyes kavics fellátszott, sokszor oly csalókán közelről, hogy eleinte minduntalan felüléstől tartottunk."

6. kép
"A térkép szerint itt a parton Höchstadt városkának kellett volna lenni, de bizony sűrű bozótnál s füzesnél egyéb semmi sem volt.

Néhány viaszgyufa gyönge fénye mellett láttunk hozzá a kipakoláshoz, mikor két véletlenül arra kódorgó gyerektől megtudtuk, hogy a város a bozóton túl körülbelül két kilométernyire fekszik. Nosza ugrattuk őket kocsiért. Jó fél óra mulva megérkeztek a gyerekek, kocsi helyett kétkerekű taligákat hozva, melyre felpakolva podgyászt, vitorlát, evezőt, magunk huztuk toltuk be a városba, nagy kinnal vergődve keresztül a sűrű uttalan bozóton. Szinte jó szerencse, hogy már korom sötét volt s e diszes karavánt bevonulni nem látták."

7., 8. kép
"A hegyek által összeszorult sebesen folyó víz közepén egy nagy csupasz szikla van, melyen a sebes ár zugva, hullámozva törik meg. A sziklán egy kis madonna kép s a bajor és osztrák czímer. Ez Jochenstein a bajor osztrák folyamhatár.
Reggeli indulásunk óta mindég vártuk, mikor akadunk a vámra s már azt hittük, hogy a nagy ködben talán el is hagytuk, mikor a Jochenstein alatt a jobbpart egy lejtős hegye lábánál egy kis sárga házacskát látunk, sárga-fekete oszlopos táblával, ez volt Engelhartszell az osztrák határvám"

9. kép
"A Wirbel után mindjárt egy nagy emléktábla jelzi, hogy I. Ferencz József az 1866-ban befejezett szabályozási munkálatokkal az örvény veszedelmeit megszüntette. Azután a balparti hegyoldalban St. Nicola falucska érdekes kis templomával. Odébb a sarmingsteini régi kastély romjai, majd a Duna egy nagy kanyarulatánál a festőin fekvő Persenberg falu Ottó főherczeg remek kastélyával. A tulsó parton Ybbs, régi, már a római időkben virágzó városka."

10. kép
"Itt kezdődik a "Wachau" a Duna folyásának egyik legszebb s leggyakrabban beutazott vidéke. Egymást érik a szebbnél-szebb kastélyok, bizarrul mint egy sas fészek a kopár sziklákra rakott rablóvárak érdekes romjai, barátságos vadszőllővel befuttatott nyaralók, tiszta hófehér falvacskák a hegyoldalakban, szépen művelt szőllőkert s gyümölcsösök, kopár hegyhátak s sziklahasadékokkal váltakozva. Egymásután következnek Schönbichl, Agsbach, Spitz, Weissenkirchen s méltó befejezésül a képnek a remek Dürrenstein."

11. kép
"Félórai evezés után elértük a Morva torkolatát s megérkeztünk Magyarországba. Hatalmasan emelkedett előttünk a kopár hegyháton Dévény várának romja, méltán bekoronázva a hatalmas milleniumi emlékművel."

12. kép
"A hegy lábánál kikötve felmásztunk a romok közt egészen az emlék szobor platojáig és soká gyönyörködtünk a remek kilátásban, mely innen a Duna s a sekély kis Morva völgyére nyilott."

13., 14. kép
Két pillanatfelvétel - kommentár nélkül.

Végül néhány szót a szerzőről, Dáni Nándorról (1871-1949). Itt mint Neptun-evezőst ismerhetjük meg, de sporthírnevét atlétikában és kerékpársportban szerezte. 1888 és 1896 között az ország legjobb rövid- és középtávfutója volt; 1894-ben felállított 100 yardos síkfutó országos csúcsa 9, míg 800 yardon elért csúcsa 14 évig nem talált megdöntőre! 1890-1892 között országúti kerékpárversenyeket nyert. Az 1896. évi athéni első újkori olimpián 800 m-es síkfutásban ezüstérmet szerzett!
És ez az olimpikon két évvel később csapatot, s közel ezer kilométeres evezős túrát szervez! El tudja képzelni bárki ugyanezt napjainkban?

Kisfaludi Júlia

Taxonomy upgrade extras: