2014. évi rendkívüli közgyűlés

 

A MESZ 2014. évi rendkívüli közgyűlése

 

 

2014. november 8.

 

Meghívó
Rendkívüli Közgyűlésre

Értesítjük, hogy a Magyar Evezős Szövetség elnöksége az alapszabály 20 § (a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a MESZ rendkívüli közgyűlését 2014. november 8-án (szombat) 10:00 órára hívja össze.
Helyszín: Magyar Sport Háza I. emeleti konferencia terem
(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

A MESZ elnöksége a rendkívüli közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:

- tisztségviselők (elnök, elnökség) választása

- felügyelő bizottsági tag választása

- 2013-2014. évi szakmai értékelés

- tájékoztató a szövetség jogi és folyamatban lévő ügyeiről

- pénzügyi tájékoztató

 Felhívom a Tagszervezetek szíves figyelmét a közgyűlésen való részvételt az alapszabály vonatkozó részleteire. (Magyar Evezős Szövetség Alapszabálya VII. 12.§-19.§).

Emlékeztetjük a Tisztelt Tagszervezeteinket, hogy legkésőbb a rendkívüli közgyűlés megkezdésének időpontjáig minden Tagszervezetnek be kell jelenteni azt a személyt (azokat a személyeket), aki (akik) a Tagszervezet nevében a képviseleti jogot gyakorolják. A képviseletre vonatkozó jogosultságot a nyilvántartó bíróság által kiadott eredeti kivonatottal kell igazolni. A bírósági kivonat a közgyűlés napjától számítva nem lehet 90 napnál régebbi keltezésű. Amennyiben nem a bírósági kivonaton képviseletre jogosult személy kívánja személyesen gyakorolni a közgyűlésen a Tagszervezet képviseleti jogát, akkor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell a közgyűlésre vonatkozó képviseleti jogosultságot igazolni.

A meghatalmazást, amely nem lehet 90 napnál régebbi keltezésű, a mandátumvizsgáló bizottságnak a közgyűlés megkezdése előtt szíveskedjenek leadni. A meghatalmazást a bírósági kivonat szerinti képviseletre jogosult személy (személyek) aláírásával fogadja el a bizottság.

Minden képviseleti joggal rendelkező személy egy, nem átruházható szavazati joggal rendelkezik.

Több képviseleti jogosultságra kiállított meghatalmazás esetén, mint amennyi képviselő állítási joga a sportszervezetnek van, az alapszabály 13§ (4) pontját kell alkalmazni.

A MESZ elnöksége az alapszabály 18§ (4) pontja alapján eljárva az elnök/elnökségi tag/felügyelő bizottsági tag választásához jelölő bizottságot választott. A jelölő bizottság tagjaival és a jelölésre vonatokozó eljárásról a jelölő bizottság elnöke, Lénárd Imre minden tagszervezet számára tájékoztatás küldött 2014. 10. hó. 01. napján. Kérjük, aki nem kapott tájékoztatást, jelezze a MESZ iroda titkárságán (tel: 1/460 6856).

Felhívom a Tagszervezetek szíves figyelmét, hogy az alapszabály szerint a rendkívüli közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van (Alapszabály 14§ (1)). Ha a rendkívüli közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után nem minősül határozatképesnek, egy óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes (Alapszabály 14.§ (2)).

A megismételt közgyűlés időpontja: 2014. november 8. 10:30 óra
A megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik az eredeti közgyűlés helyszínével és az eredeti közgyűlés napirendjeivel.

A költségtakarékosság és a környezetvédelem jegyében a közgyűlési anyagok kizárólag elektronikus úton kerülnek kiküldésre, illetőleg elhelyezésre kerülnek a MESZ hivatalos honlapján: www.hunrowing.hu/hirek/2014-evi-rendkivuli-kozgyules
Kérjük, aki nem adta le email címét, vagy megváltozott, jelezze a MESZ iroda titkárságán (tel: 1/460 6856).

Szíves megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Budapest, 2014. október 8.

dr. Regényi Tamás elnök
A Magyar Evezős Szövetség
elnöksége képviseletében
 

Hír kategóriák: